בדמיה לאדריכלות בכפר דניאל

Site area – 500 sqm
Total floor area – 260 sqm