דוגמא לעבודת אדריכלות של משרד האדריכל סמט עדי

Site area – 500 sqm
Total floor area – 310 sqm